PORADENSTVO

Obchod

V minulosti niekoľko úspešne ukončených vlastných obchodných transakcií, v čoho dôsledku sme boli oslovení viacerými z našich partnerov so žiadosťou i spoluprácu, nás podnietilo ponúknuť príležitosť na sprostredkovanie obdobných obchodných príležitostí aj pre ďalších našich obchodných partnerov a klientov.

Vďaka týmto naším vlastných skúsenostiam sme schopní veľmi úspešne nájsť pre Vás vhodného potenciálneho obchodného partnera na poli Vášho podnikania.

Náš tým takto úspešne realizoval spojenie pre dvoch sebe neznámych obchodných partnerov nielen v rámci Slovenskej republiky, ale najmä a predovšetkým v rámci Európskej únie. Za obdobie posledných dvoch rokov sme úspešne rozšírili naše pôsobenie v tomto smere aj na stredo americký (konkrétne Mexico), africký (napr. Egypt, Nigéria, Ghana) a ázijský kontinent (blízky východ Sýria, krajiny arabského polostrova ako Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, ďalej na východ India či Pakistan).

Naše kontakty sú v prevažnej miere založené na dlhoročných osobných vzťahoch našich partnerov pôsobiacich na Slovensku a v okolitých krajinách.

V rámci tohoto procesu vytvárania obchodných príležitosti pre Vás a Vaše podnikanie Vám ponúkané kompletný servis na tomto poli, tj.:

 • Nájdenie vhodného partnera pre Vašu obchodnú činnosť
 • Zabezpečenie súvisiaceho právneho servisu prostredníctvom našej partnerskej advokátskej kancelárie
 • Ďalší servis podľa vašich individuálnych požiadaviek a potrieb

Neváhajte obrátiť sa na nás, vaše úvodné otázky radi zodpovieme a v prípade ďalšieho záujmu si s Vami dohodneme osobné stretnutie pre dohodnutie ďalších podmienok a krokov spolupráce.

Poradenstvo

Naša spoločnosť poskytuje podnikateľské poradenstvo už od roku 1992. Začiatkom 90-tych rokov sa špecializovala najmä na podporu zahraničných spoločností etablovať sa na našom trhu. Podnikateľské poradenstvo využívajú predovšetkým vznikajúce alebo mladé firmy a organizácie a týka sa najmä administratívnych krokov pri ich založení a vzniku, identifikácii cieľových skupín, konkurenčného prostredia, kontaktov s potenciálnymi obchodnými partnermi a pod.

S požiadavkami našich klientov sa spravidla oboznamujeme na osobných stretnutiach, kde problém identifikujeme, formulujú sa zámery a ciele. V závislosti od druhu problému tento riešime sami, prípadne v spolupráci s inými odborníkmi. Hovoríme plynule po nemecky aj anglicky.

V rámci tohto Vám ponúkame:

 • firemné poradenstvo (zakladanie obchodných spoločností, vybavenie živnostenského oprávnenia, povolení, zápis do obchodného registra, atď.)

 • vypracovanie podnikateľského zámeru alebo finančného plánu

 • konzultácie k podnikateľskému zámeru

 • zabezpečenie služby daňového poradcu, audítora

 • zabezpečenie právnych služieb prostredníctvom našej partnerskej advokátskej kancelárie (ako napr. správa pohľadávok, zmeny v obchodnom registri, organizácia valných zhromaždení a pod.)

 • spracovanie žiadostí o úver

 • projektové poradenstvo (poradenstvo pri vypracovaní projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, návrh vhodného projektu podľa poskytnutých informácii o spoločnosti, vyhľadanie výziev na podávanie projektov, ktoré by sa Vás mohli týkať, kompletné vypracovanie projektu)

 • vyhľadanie vhodného obchodného partnera

 • individuálne služby podľa požiadaviek klienta

Tweeter button Facebook button